*
 *
ספר לנו על הגינה שלך:
נשמח אם תוכל לתאר לנו מעט את מצב הגינה היום: האם יש מדשאה? עצים? גדר חיה? פרחים?